Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Kỳ họp thứ 14

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 23/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Kỳ họp thứ 14. Đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới; kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, huyện còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và việc quản lý, sử dụng tài chính Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới phát huy ưu điểm, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Kỳ họp xem xét, kết luận giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và việc làm trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cá nhân được kiểm tra phát huy ưu điểm, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Kỳ họp còn xem xét, kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với 15 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại 08 cơ quan, đơn vị. Ủy ban Kiểm tra nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các đơn vị và các cá nhân được xác minh phát huy ưu điểm, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra./

Xem thêm