Vì sao chậm mua sắm trang thiết bị dạy học?

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Nguyên nhân việc mua sắm trang thiết bị dạy học chậm, trách nhiệm thuộc về ai? việc cung ứng sách giáo khoa theo chương trình mới cho năm học 2023-2024, là những nội dung được các đại biểu chất vấn tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X.
Đại biểu Lường Văn Công, đơn vị bầu cử thành phố Bắc Kạn chất vấn về việc chậm mua sắm trang thiết bị dạy học.

Đại biểu Lường Văn Công, đơn vị bầu cử thành phố Bắc Kạn chất vấn về việc chậm mua sắm trang thiết bị dạy học.

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Lường Văn Công, đơn vị bầu cử thành phố Bắc Kạn về việc mua sắm trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng chương trình dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Sơn chia sẻ: Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông 2018, đến năm học 2023-2024 sẽ triển triển khai đến các lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, ngoài yêu cầu về năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên thì còn cần cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ Trung ương đến các ngành, các cấp đã rất quan tâm, bổ sung kinh phí cho ngành giáo dục để mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học.

Năm 2022-2023, toàn ngành giáo dục của tỉnh được cấp 108 tỷ đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị đối với các đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm mua sắm cho các đơn vị trực thuộc cấp huyện.

Đến nay, Sở đã hoàn thành xong các chương trình chuẩn bị tổ chức đấu thầu. Cấp huyện chỉ có 2 đơn vị là Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn đang thẩm định giá, các đơn vị còn lại đang trình phê duyệt danh mục. Như vậy là rất chậm.

Về nguyên nhân chậm mua sắm trang thiết bị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giải trình: Danh mục thiết bị tối thiểu được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt vào tháng 12/2022, do vậy các đơn vị cơ sở rất khó khăn trong việc thống kê, đề xuất danh mục thiết bị để mua sắm. Nguồn cung cấp trang thiết bị trên thị trường không đầy đủ, từ trang website thông tin cho đến hình ảnh để tham khảo giá cũng không đầy đủ, nên việc xây dựng dự toán gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra đối với cấp huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo được UBND huyện giao tham mưu rà soát, đề xuất nhu cầu mua sắm trang thiết bị nhưng rất lúng túng trong quá trình triển khai.

Giải pháp được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra là tiếp tục rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp tinh gọn để đảm bảo chi phí đầu tư trang thiết bị, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí; tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ mua sắm, đặc biệt quan tâm việc mua sắm trang thiết bị cho các trường trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia; tăng cường công tác quản lý, khai thác sử dụng trang thiết bị cho dạy và học có hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, khai thác các trang thiết bị dạy học, kiên quyết xử lý những đơn vị thực hiện chậm hoặc khi triển khai mua sắm việc sử dụng không hiệu quả.

Đại biểu Hà Thị Khánh, đơn vị bầu cử huyện Chợ Đồn chất vấn về đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2023-2024.

Đại biểu Hà Thị Khánh, đơn vị bầu cử huyện Chợ Đồn chất vấn về đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2023-2024.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Hà Thị Khánh, đơn vị bầu cử huyện Chợ Đồn, về việc cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2023-2024 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc lựa chọn sách giáo khoa phục vụ cho năm học 2023-2024. Theo đó, từ tháng 3/2023, UBND tỉnh đã thành lập các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Sở cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn đối với các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục để triển khai việc lựa chọn sách giáo khoa theo quy định.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 03 bộ sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt là bộ Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo. Trong 03 bộ sách có rất nhiều đơn vị xuất bản. Do đó ngành đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở, việc lựa chọn phải trực tiếp từ giáo viên đứng lớp, các trường tổng hợp lại và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, sau đó gửi về Sở. Trên cơ sở kết quả tổng hợp chung, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh xem xét, lựa chọn các cuốn sách phù hợp với việc tổ chức giảng dạy tại tỉnh.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm về việc cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2023-2024.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm về việc cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2023-2024.

Liên quan đến nội dung này, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc lựa chọn sách giáo khoa, khi lựa chọn xong, thông tin đến các nhà xuất bản, các đơn vị cung ứng để đảm bảo cung ứng sớm, đầy đủ sách giáo khoa cho năm học mới trên địa bàn./.

Xem thêm