Video "80 năm ngọn lửa cách mạng"

BBK -  Video "80 năm ngọn lửa cách mạng", phát tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên.

Xem thêm