Việc học và làm theo gương Bác có sức lan tỏa lớn trong toàn hệ thống chính trị

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 12/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ trì điểm cầu trung ương có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Chủ trì điểm cầu tại Tỉnh ủy Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đại diện các Ban đảng Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy và một số sở, ban, ngành, đoàn thể…

Sau khi xem vở kịch nói “Đoàn kết là sức mạnh” - một hình thức sinh hoạt chính trị được sân khấu hóa, do nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam biểu diễn, Hội nghị nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tóm tắt Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Báo cáo nêu bật những kết quả đạt được trong học tập và làm theo gương Bác như: Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được cả hệ thống chính trị quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý của các tập thể, cá nhân trong cả nước; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước…

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW còn một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận có lúc, có nơi chưa kịp thời, còn hình thức, đơn điệu và chưa phù hợp với tình hình thực tiễn. Một số ít tập thể, cá nhân còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch hành động, đăng ký học và làm theo Bác gắn với thực hiện nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chuyên môn.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số tỉnh, thành và cơ quan, đơn vị chưa rõ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, chưa tự giác trong học tập, công tác, rèn luyện, thậm chí có cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức…

Đại biểu dự Hội nghị đã tham luận về kết quả, kinh nghiệm triển khai Kết luận số 01, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ này trong thời gian tới; xem Triển lãm thực tế ảo VR trưng bày "Mỗi kỷ vật một câu chuyện - Sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945 - 1969"; Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về học và làm theo Bác của 4 gương điển hình", trong đó tỉnh Bắc Kạn vinh dự có phần chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Trung Tuyền, Trường PTDTBT TH & THCS Kim Hỷ (Na Rì).

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, các cấp, ngành, địa phương cần rút kinh nghiệm sâu sắc về những hạn chế thời gian qua; có nhận thức mới, tinh thần mới trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; việc học tập và làm theo Bác cần có trọng tâm trọng điểm, với quyết tâm chính trị cao; phải tạo ra được kết quả trong cả 3 lĩnh vực gồm học tập, làm theo và nêu gương; đổi mới mạnh mẽ trong phương thức tuyên truyền; nghiên cứu, lan toả cách làm hay trong công tác tuyên truyền, nhất là mô hình xây dựng "Không gian văn hoá Hồ Chí Minh";

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn liền với công tác xây dựng Đảng; cần có dự báo chiến lược về tình hình, tư tưởng, chính trị; quán triệt nhận thức sâu sắc hơn nữa về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; phấn đấu để việc học tập và làm theo gương Bác thấm sâu, gắn bó chặt chẽ vào các hoạt động thi đua yêu nước.../.

Xem thêm