Xem xét nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 23/5, Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển đã họp, nghe các nhân sự ứng cử chức danh Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh trình bày chương trình hành động.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung trước khi các ứng viên báo cáo chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung trước khi các ứng viên báo cáo chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Ứng viên Đinh Huy Hoàng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh trả lời câu hỏi của Hội đồng tư vấn.

Ứng viên Đinh Huy Hoàng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh trả lời câu hỏi của Hội đồng tư vấn.

Nhân sự báo cáo chương trình hành động và trả lời câu hỏi của Hội đồng tư vấn gồm 02 ứng viên là các ông: Đinh Huy Hoàng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh; Đào Minh Thuyết, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng.

Ứng viên Đào Minh Thuyết, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng báo cáo chương trình hành động.

Ứng viên Đào Minh Thuyết, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng báo cáo chương trình hành động.

Kết quả đánh giá của Hội đồng Tư vấn sẽ là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm./.

Xem thêm