43 mỏ được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 43 mỏ được cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản. Trong đó có 36 mỏ được cấp giấy phép khai thác và 07 mỏ được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 43 mỏ được cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản. Trong đó có 36 mỏ được cấp giấy phép khai thác và 07 mỏ được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.

Công ty Cp Khoáng sản Bắc Kạn được cấp giấy phép khai thác mỏ Nà Bốp, Pù Sáp (Chợ Đồn)
Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn khai thác mỏ Nà Bốp, Pù Sáp (Chợ Đồn).

Trong số 36 mỏ được cấp giấy phép khai thác, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 08 mỏ; UBND tỉnh Bắc Kạn cấp 28 mỏ. Đối với các mỏ được cấp giấy phép thăm dò, các đơn vị thực hiện đúng vị trí, khu vực đã được cấp phép; tuy nhiên tiến độ thăm dò của một số đơn vị còn chậm so với kế hoạch, đơn cử như mỏ sắt Lũng Viền. Đối với các mỏ đã được cấp giấy phép khai thác, có 23 đang hoạt động khai thác; 05 mỏ đang tạm dừng khai thác do thị trường tiêu thụ chậm, giá sản phẩm xuống thấp; 01 mỏ chưa giải phóng được mặt bằng; 01 mỏ đã hoàn thiện thủ tục đất đai nhưng chưa thỏa thuận được đường vào mỏ (mỏ đá vôi K15) và 06 mỏ đang hoàn thiện các thủ tục đất đai./.

Bích Ngọc

Xem thêm