Ba Bể: Biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Chiều 07/7, Hội Nông dân huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiến tiến giai đoạn 2015 - 2020. Tới dự có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện Ba Bể cùng 60 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu trên địa bàn.

Chiều 07/7, Hội Nông dân huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiến tiến giai đoạn 2015 - 2020. Tới dự có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện Ba Bể cùng 60 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu trên địa bàn.

Các cá nhân được tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào
Các cá nhân được tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Nông dân thi đua yêu nước", giai đoạn 2015 – 2020.

Giai đoạn 2015 - 2020, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Ba Bể đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua sát với nhiệm vụ trọng tâm của Hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. "Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" là phong trào trọng tâm của Hội, đã và đang tiếp tục được phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Trong 5 năm qua, đã có 9.305 hội viên đăng ký phấn đấu, có 2.671 lượt hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đồng thời, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo việc làm cho hơn 500 lao động tại chỗ, giúp đỡ được 230 hộ về vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất...

Thi đua xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể như: Tham gia đóng góp trên 445 triệu đồng, hiến gần 40.000m2 đất và 26.180 ngày công lao động để sửa chữa, làm mới hơn 113km đường giao thông, hơn 67,3km đường kênh mương; 12 cầu cống và 10 phòng học... Bên cạnh đó, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Tổ chức tuyên truyền kiến thức về phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội được 261 buổi/11.749 lượt hội viên tham gia.

Giai đoạn 2020 - 2025, các cấp Hội Nông dân huyện Ba Bể sẽ tích cực chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, hội viên nông dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Dịp này, Hội Nông dân huyện đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Nông dân thi đua yêu nước", giai đoạn 2015 – 2020./.

Thu Hường

Xem thêm