Ba Bể: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản

Tiến độ giải ngân nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Đến nay, huyện mới giải ngân đạt hơn 55% kế hoạch, dự kiến hết năm 2012, huyện sẽ giải ngân đạt khoảng gần 70 - 80%.

Tiến độ giải ngân nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Đến nay, huyện mới giải ngân đạt hơn 55% kế hoạch, dự kiến hết năm 2012, huyện sẽ giải ngân đạt khoảng gần 70 - 80%.

Dự kiến đến hết năm 2012, huyện Ba Bể sẽ giải ngân đạt khoảng 7- - 80% vốn xây dựng cơ bản
Dự kiến đến hết năm 2012, huyện Ba Bể sẽ giải ngân đạt khoảng 70 - 80% vốn xây dựng cơ bản

Năm 2012, huyện Ba Bể triển khai thực hiện 141 công trình (gồm các công trình chuyển tiếp và khởi công mới). Trong đó có 16 nguồn vốn được giao kế hoạch với tổng kinh phí hơn 129.592 triệu đồng, đến nay đã giải ngân hơn 71.549 triệu đồng, đạt 55,21% kế hoạch.Trong đó có các nguồn vốn thực hiện tiến độ giải ngân nhanh là: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương với kế hoạch gia vốn là 12,9 tỷ đồng đã giải ngân được trên 99%; vốn Xổ số kiến thiết có kế hoạch vốn là 1,5 tỷ đồng đã giải ngân đạt 100%, nguồn vốn huyện điều hành là gần 3,9 tỷ đồng đã giải ngân đạt 100%. Bên cạnh đó các nguồn vốn được giao với số vốn lớn lại có tiến độ giải ngân chậm như: Nguồn vốn Chương trình 30a với kết hoạch vốn là trên 53 tỷ đồng, giải ngân mới đạt trên 52% kế hoạch; nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu với kế hoạch vốn là trên 20,8 tỷ đồng đã giải ngân được hơn 42%; nguồn vốn Chương trình 135 kế hoạch vốn là 10,4 tỷ đồng, đã giải ngân đạt trên 35%; nguồn Trái phiếu Chính phủ với kế hoạch vốn là gần 6 tỷ đồng, đã giải ngân được trên 29%…Theo đồng chí Nguyễn Văn Dong- Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể cho biết: Hiện nay, huyện đang khẩn trương thanh, quyết toán khối lượng các công trình nên đến hết năm 2012, có thể huyện sẽ giải ngân đạt khoảng 70 - 80% kế hoạch. Nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân chậm phần lớn do quy trình thủ tục đối với một số nguồn vốn quá rườm rà. Cụ thể quy trình làm thủ tục đối với các chương trình từ nguồn vốn Chương trình 30a và Chương trình 135 của Chính phủ phải gửi về Bộ Xây dựng, sau đó phải chờ Bộ có ý kiến trả lời (khoảng tháng 6) mới tiến hành thi công; đối với nhiều công trình từ nguồn vốn 135 phải đợi sau kỳ họp HĐND tỉnh mới xác định được tiêu chí để giao vốn về các xã 135. Đối với nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cũng có những vướng mắc trong thực hiện giải ngân, dù nhiều công trình đã được đưa vào sử dụng nhưng do vướng mắc bởi những quy định của nhiều văn bản bản, quyết định mới được ban hành nên rất khó có thể giải ngân được nguồn vốn này. Bên cạnh đó là những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính liên quan tới công tác xây dựng cơ bản còn rườm rà, năng lực thi công của một số nhà thầu còn yếu…Hiện nay, huyện đang khẩn trương tiến hành thanh quyết toán khối lượng cho các công trình. Đối với những công trình đang thi công, huyện sẽ tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn về vốn; chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư về thủ tục, tiến độ, chất lượng; quản lý chặt chẽ về nguồn vốn; phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm trong quá trình xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, bảo đảm chất lượng công trình; lựa chọn tư vấn thiết kế, nhà thầu có đủ năng lực, chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm để triển khai thực hiện các công trình, dự án.

 

Duy Khánh
 

Xem thêm