Ba Bể tích cực triển khai phong trào "Dân vận khéo"

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện Phong trào “Dân vận khéo”, Đảng bộ huyện Ba Bể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung đến chi, đảng bộ, cơ quan đơn vị đăng ký thực hiện với những cách làm sáng tạo, sát thực tiễn, đem lại kết quả tích cực.
Cán bộ, đảng viên giúp Nhân dân thôn Khuổi Tẩu, xã Phúc Lộc vệ sinh môi trường, trồng hoa cải tạo cảnh quan.

Cán bộ, đảng viên giúp Nhân dân thôn Khuổi Tẩu, xã Phúc Lộc vệ sinh môi trường, trồng hoa cải tạo cảnh quan.

Từ đầu năm 2023, việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” đã được Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Ba Bể lựa chọn đăng ký, triển khai mô hình “Vận động nhân dân xây dựng và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp”. Nơi thực hiện là thôn Khuổi Tẩu, xã Phúc Lộc. Để triển khai thực hiện hiệu quả, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Ba Bể đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể thôn Khuổi Tẩu triển khai nhiều hoạt động như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn quy cách thực hiện tiêu chí số 17 về Môi trường trong xây dựng nông thôn mới; huy động cán bộ, đảng viên tổ chức lao động vệ sinh phát cỏ, khơi thông cống thoát nước, chỉnh trang, trồng hoa tại khu vực công cộng...

Ông Hoàng Văn Khoa, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Tẩu, xã Phúc Lộc (Ba Bể).

Ông Lưu Xuân Thảo, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Ba Bể.

Thực hiện phong trào "Dân vận khéo", năm 2023 huyện Ba Bể có 128 mô hình đăng ký thực hiện, trong đó có 10 mô hình cá nhân. Các mô hình tập trung nhiều ở lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, an ninh trật tự, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới... và đều xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bởi vậy, hầu hết mô hình đều được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực thực hiện, mang lại hiệu quả cao.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Thượng Giáo chung tay tu sửa đường giao thông liên thôn.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Thượng Giáo chung tay tu sửa đường giao thông liên thôn.

Xã Thượng Giáo là một trong những địa phương đã về đích nông thôn mới, tuy nhiên, cấp ủy chính quyền địa phương vẫn chú trọng tuyên truyền người dân tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được, nhất là tiêu chí môi trường. Nhờ vậy các tuyến đường nội thôn, liên thôn luôn được vệ sinh sạch sẽ.

Bà Đặng Thị Anh Thơ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Giáo (Ba Bể).

Để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo cấp huyện và Ban Dân vận Huyện ủy Ba Bể đã chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai phong trào tới tất cả các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn và 100% chi đảng bộ trực thuộc. Trên cơ sở mô hình đăng ký của các cơ quan đơn vị và các cá nhân, Ban chỉ đạo cấp huyện tiến hành lựa chọn, xem xét đánh giá những mô hình có tính khả thi cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với đời sống xã hội để tập trung hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện và nhân rộng ra trên địa bàn.

Ông Lý Đức Tuyền, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Ba Bể.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Ba Bể tiếp tục đạt hiệu quả cao, đòi hỏi cần có sự tập trung, nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị. Huyện cần phải tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng. Xây dựng và nhân rộng nhiều hơn nữa những mô hình “Dân vận khéo”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới đã đề ra./.

Xem thêm