Ba Bể tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 31/01, Huyện ủy Ba Bể tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện năm 2024, đó là: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 62 tỷ đồng; diện tích trồng cây bí xanh thơm 150ha; trồng rừng mới 400ha; phấn đấu 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 13 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; có thêm 08 sản phẩm trở lên được chứng nhận OCOP đạt 3 sao.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thành lập mới 03 hợp tác xã; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt trên 90%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn tại trung tâm huyện 100%; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải ở nông thôn trên 50%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 98%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98% trở lên; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế trên 97%; số lao động được dạy nghề và giải quyết việc làm 1.000 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều 2,5 - 3%; thu hút 160 nghìn lượt khách du lịch; kết nạp mới 120 đảng viên trở lên…

Giải pháp để huyện thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 15/12/2020 của Huyện ủy về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp giai đoạn 2020 - 2025. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng quy định, không thất thoát, lãng phí. Sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích các nguồn vốn đầu tư, phân bổ ngân sách nhà nước kịp thời, đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ba Bể Dương Ngọc Thuyết nhấn mạnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực, ngành quản lý, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể hóa các nhiệm vụ trên từng ngành, lĩnh vực, từng chỉ tiêu, nhiệm vụ giao, trong đó xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành từng nội dung công việc hằng tháng, quý đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phấn đấu đã đề ra năm 2024. Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công việc chủ yếu có chất lượng, đúng tiến độ thời gian quy định./.

Xem thêm