Ba Bể tổ chức Lễ báo công dâng Bác

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 18, 19/11, huyện Ba Bể tổ chức Lễ báo công dâng Bác, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện và làm theo Bác trong 02 năm qua. Đoàn đến thăm Khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh K9 - Đá Chông (Ba Vì) và thăm Lăng Bác.
Các điển hình tiên tiến trong thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Ba Bể thăm, chụp ảnh lưu niệm tại Lăng Bác.

Các điển hình tiên tiến trong thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Ba Bể thăm, chụp ảnh lưu niệm tại Lăng Bác.

Đoàn gồm 24 đại biểu đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Đảng bộ huyện Ba Bể có nhiều thành tích cao trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã được cấp có thẩm quyền khen thưởng năm 2022. Đây là dịp để các tập thể, cá nhân tiêu biểu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo sự lan tỏa sâu rộng và thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới.

Báo công tại đền thờ Bác tại khu di tích K9-Đá Chông.

Báo công tại đền thờ Bác tại khu di tích K9-Đá Chông.

Trong hai năm qua, huyện Ba Bể có 600 tập thể và hơn 9.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch nêu gương, tự giác trong thực hiện Chỉ thị số 05 tại chi bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị với hơn 10.000 việc làm đăng ký thực hiện, phấn đấu để trở thành các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Trong đó có hàng trăm gương tập thể, cá nhân trên toàn huyện đã được ghi danh “Người tốt - Việc tốt”; 19 tập thể, cá nhân được huyện biểu dương, tặng giấy khen; đề nghị cấp Trung ương biểu dương đối với 01 tập thể. Kết quả này đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển./.

Xem thêm