Bắc Kạn chuẩn bị chấm phân hạng sản phẩm OCOP

BBK - Báo Bắc Kạn điện tử có cuộc trao đổi với đồng chí Dương Văn Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về quá trình triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP) năm 2023.

Xem thêm