Bắc Kạn đạt 03 giải thưởng Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Theo thông tin từ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, tỉnh Bắc Kạn có 3 tác giả thuộc 2 chuyên ngành Văn học và Mỹ thuật được xét giải thưởng của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2021. 

Tập truyện ngắn Lửa hoang của tác giả Nông Văn Kim đạt giải khuyến khích giải thưởng Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2021.
Tập truyện ngắn Lửa hoang của tác giả Nông Văn Kim đạt giải khuyến khích giải thưởng Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2021.

Nhằm động viên, khích lệ hội viên, hằng năm, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đều tổ chức xét giải thưởng của tác giả ở các địa phương gửi về tham dự. Năm 2021, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn có 3 tác giả được nhận giải thưởng, gồm: Họa sỹ Trần Ngọc Kiên đạt giải C với tác phẩm "Bản sắc vùng cao"; họa sỹ Giang Nam đạt giải Khuyến khích với bức tranh "Sắc chàm"; tác giả Nông Văn Kim đạt giải Khuyến khích với tập truyện ngắn "Lửa hoang"./.

Bích Phượng

Xem thêm