Bắc Kạn hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Tính đến ngày 30/5, 100% công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại hội Công đoàn Trường THPT Ba Bể nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn Trường THPT Ba Bể nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, đại hội công đoàn cơ sở hoàn thành trước 31/5. Như vậy, tiến độ tổ chức đại hội cấp cơ sở thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Nhìn chung, việc tổ chức đại hội cấp cơ sở luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ, hệ thống chính trị, người sử dụng lao động, chính quyền cùng cấp; sự chỉ đạo sát sao của công đoàn cấp trên; sự đồng tình hưởng ứng của các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động. Đại hội được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy định, trình tự, bám sát yêu cầu, định hướng của cấp trên.

Nội dung báo cáo chính trị bám sát nghị quyết, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023; thẳng thắn chỉ rõ ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, rút ra được nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra được chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới.

Công tác nhân sự được chuẩn bị tốt, ban chấp hành khoá mới có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển.

Việc tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở và Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023-2028./.

Xem thêm