Bắc Kạn hoàn thành gieo cấy lúa mùa

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Với sự chủ động, tích cực trong sản xuất, bám sát lịch thời vụ, đến hết tháng 7, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy diện tích lúa mùa với 14.000ha. 
Đến 31/7, toàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch gieo cấy.

Đến 31/7, toàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch gieo cấy.

Hiện tại, một số diện tích đang hồi xanh đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ, các địa phương đang chỉ đạo bà con chuyển trọng tâm sang chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại như: Ốc bươu vàng, ruồi đục nõn, bệnh nghẹt rễ, bọ rầy, sâu đục thân...

Vụ mùa năm nay, tỉnh tiếp tục vận động thực hiện hơn 2.000ha giống lúa chất lượng gồm: Bao thai, gạo Nhật J02, các loại giống nếp bản địa. Khuyến khích mở rộng diện tích canh tác lúa hữu cơ, sản xuất liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu toàn vụ đạt năng suất 48,8tạ/ha, sản lượng trên 68.000 tấn./.

sở nông nghiệp

Xem thêm