Bắc Kạn: Xem xét nhân sự bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 26/02, Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển tỉnh Bắc Kạn họp, nghe các nhân sự ứng cử chức danh Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND bảo vệ chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bạch Thông báo cáo Chương trình hành động trước Hội đồng Tư vấn.

Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bạch Thông báo cáo Chương trình hành động trước Hội đồng Tư vấn.

Nhân sự báo cáo chương trình hành động gồm 04 ứng viên gồm: Ông Bùi Việt Hà, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị; bà Dương Thị Thảo, Trưởng phòng Công tác HĐND; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Trưởng phòng công tác Quốc hội và ông Nguyễn Văn Hội, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bạch Thông.

Ứng viên Bùi Việt Hà, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị bảo vệ Chương trình hành động trước Hội đồng Tư vấn.

Ứng viên Bùi Việt Hà, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị bảo vệ Chương trình hành động trước Hội đồng Tư vấn.

Sau khi báo cáo chương trình hành động, các ứng viên trả lời câu hỏi của thành viên Hội đồng Tư vấn.

Hội đồng Tư vấn sẽ tổ chức họp để đưa ra những đánh giá, kết luận, đây là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh./.

Xem thêm