Bạch Thông nâng cao công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Để đảm bảo sử dụng các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, huyện Bạch Thông đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể trong quản lý điều hành các nguồn vốn dự án, tập trung cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát...
Dự án đường nội thị thị trấn Phủ Thông hoàn thành sẽ mở ra không gian đô thị phát triển thị trấn.

Dự án đường nội thị thị trấn Phủ Thông hoàn thành sẽ mở ra không gian đô thị phát triển thị trấn.

Năm 2023 huyện Bạch Thông có 43 dự án (gồm 18 dự án chuyển tiếp, 25 dự án khởi công mới). Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 và chuyển nguồn từ 2022 sang là hơn 84,5 tỷ đồng. Số vốn đã giải ngân đến hết ngày 31/8/2023 đạt hơn 54,2 tỷ đồng, bằng 64% so với kế hoạch vốn giao.

Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, ông Hà Kim Oanh cho biết: Để sử dụng nguồn vốn đầu tư công được giao đạt hiệu quả cao nhất, huyện đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó huyện lựa chọn các dự án, hạng mục, công trình, công việc, thực sự cần thiết đối với từng địa phương để đầu tư, đánh giá tính khả thi, xã hội, môi trường khi đầu tư xây dựng dự án.

Phân kỳ, phân giai đoạn để đầu tư đảm bảo đồng bộ. Thực hiện đồng bộ giữa tiến độ thi công và giải ngân theo quy định. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch để các hạng mục đầu tư đảm bảo tính đồng bộ, ổn định lâu dài. Tránh đầu tư dàn trải gây nợ đọng vốn, hoặc không kịp thời khai thác sử dụng các hạng mục công trình đã được đầu tư.

Thúc đẩy cải cách hành chính, rút ngắn tối đa thời gian lập, thẩm định, duyệt dự án giúp tăng tiến độ triển khai dự án, giảm chi phí. Thực hiện tốt các bước, quy trình đầu tư xây dựng công trình từ khâu lập chủ trương đầu tư, khảo sát thiết kế, thi công, quản lý vận hành… phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, điều kiện địa hình, địa chất. Phân giao trách nhiệm cho các đơn vị thực hiện, địa phương liên quan; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; khen thưởng, xử phạt kịp thời công khai, minh bạch.

Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư được triển khai đồng bộ từ nhiệm vụ, nội dung, tiến độ, thanh toán… gồm: Giao, phân bổ dự toán, giao nguồn vốn đảm bảo theo đúng nội dung, tiến độ của từng công trình, dự án; việc giao, phân bổ nguồn vốn đảm bảo đúng các quy định. Xây dựng và thực hiện nghiêm cam kết giải ngân nguồn vốn cho từng công trình, dự án. Đôn đốc việc đồng bộ giữa tiến độ thực hiện và hồ sơ thanh toán, giải ngân kịp thời, đúng quy định.

Để đảm bảo chất lượng công trình, việc giám sát được huyện thực hiện đầy đủ qua các bước của dự án. Đối với các công trình hạ tầng giao thông có tính đặc thù, nhu cầu vốn đầu tư lớn, tác động đến nhiều lĩnh vực như kinh tế - xã hội, an toàn giao thông trong quá trình khai thác vận hành; tác động môi trường trong quá trình thực hiện dự án.

Huyện Bạch Thông luôn xác định việc giám sát thực hiện các bước đối với đầu tư hạ tầng giao thông là hết sức cần thiết, quan trọng và được thực hiện thông qua việc giám sát các nội dung như:

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Lựa chọn danh mục, đánh giá hiệu quả; đánh giá tác động; đánh giá khả năng tài chính; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt dự án, kế hoạch, cam kết. Giai đoạn thực hiện đầu tư: Lựa chọn đơn vị thực hiện, đơn vị giám sát; đôn đốc tiến độ thực hiện; quản lý chất lượng thi công; quản lý tiến độ giải ngân; Giai đoạn sau đầu tư, khai thác vận hành: Giao đơn vị quản lý khai thác vận hành; thực hiện duy tu bảo dưỡng.

Thông qua việc giám sát các bước trong đầu tư như đã nêu trên, hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản được thực hiện theo kế hoạch, phát huy được hiệu quả nguồn vốn, tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần giữ vững an ninh địa phương; thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, giao thương các khu vực được hưởng lợi từ các công trình, dự án.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện và phát huy hiệu quả của các dự án, công tác phối hợp với các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn được huyện tăng cường; đẩy mạnh tuyên truyền, linh hoạt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch giao cho các nhà thầu thi công. Kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho nhà thầu trong quá trình thi công. Đôn đốc, giám sát nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng hợp đồng, dự án, gắn với đảm bảo chất lượng công trình./.

Xem thêm