Bạch Thông thực hiện mô hình sản xuất 60ha lúa theo hướng hữu cơ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Vụ mùa năm 2023 huyện Bạch Thông triển khai mô hình canh tác 60ha lúa giống Bao thai tại một số xã, thị trấn trên địa bàn.
Người dân xã Tân Tú đến trung tâm xã nhận phân bón hữu cơ chuẩn bị sản xuất vụ mùa.

Người dân xã Tân Tú đến trung tâm xã nhận phân bón hữu cơ chuẩn bị sản xuất vụ mùa.

Tham gia mô hình có hơn 100 hộ dân của các xã Tân Tú, Quân Hà, Cẩm Giàng, Vi Hương, Lục Bình và thị trấn Phủ Thông. Các hộ dân tham gia được tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ và kỹ thuật chăm sóc cây lúa theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển; được hỗ trợ về vật tư nông nghiệp gồm phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Các niên vụ trước, nhờ áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý, nên cây lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh, bông lúa dài, hạt chắc đều, năng suất lúa bình quân đạt trên 56 tạ/ha. Từ hiệu quả của mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, huyện Bạch Thông sẽ mở rộng diện tích để người dân thực hiện, nhằm từng bước phát triển sản xuất lúa gạo hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập ở địa phương./.

Xem thêm