Bạch Thông: Tổ chức bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp huyện, xã

Trong các ngày 28 và 29/7, huyện Bạch Thông tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho trên 130 đại biểu.

Lớp bồi dưỡng giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND các cấp huyện Bạch Thông.
Lớp bồi dưỡng giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND các cấp huyện Bạch Thông.

Các đại biểu HĐND huyện, xã đã được bồi dưỡng một số chuyên đề về: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng giám sát, quản lý nhà nước về an sinh xã hội ở cấp huyện, cấp xã; kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp huyện, cấp xã; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đại biểu HĐND cấp huyện, xã những kiến thức lý luận và thực tiễn, cũng như kỹ năng hoạt động của người đại biểu dân cử, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

X.N

Xem thêm