Bạch Thông: Tổng sản lượng lương thực vụ xuân đạt trên 10.200 tấn

Tổng sản lượng lương thực vụ xuân năm 2020 của huyện Bạch Thông ước đạt trên 10.200 tấn, bằng 101,7% kế hoạch, tăng 165 tấn so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng lương thực vụ xuân năm 2020 của huyện Bạch Thông ước đạt trên 10.200 tấn, bằng 101,7% kế hoạch, tăng 165 tấn so với cùng kỳ.

Vụ xuân vừa qua thời tiết thuận lợi đã giúp cho chất lượng cây lương thực đạt năng suất khá.
Thời tiết thuận lợi giúp sản lượng lương thực vụ xuân đạt khá.


Trong đó, diện tích cây lúa cấy được 1.225ha, đạt 102,8% kế hoạch giao, sản lượng thóc ước đạt 7.300 tấn; cây ngô thực hiện được 607ha, đạt 101,2% kế hoạch, sản lượng đạt trên 2.880 tấn. Có được kết quả trên là nhờ thời tiết vụ xuân khá thuận lợi, công tác quản lý sinh vật gây hại được dự tính, dự báo kịp thời; hệ thống tưới tiêu cơ bản được phát huy. Đặc biệt người dân đã sử dụng các loại giống lúa đúng cơ cấu, cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện canh tác vùng. Cùng với đó, vụ xuân huyện còn thực hiện thành công 94,7ha lúa hàng hóa với giống lúa Nhật J02 tại 5 xã, năng suất đạt 62 tạ/ha. Giống lúa này cho chất lượng gạo thơm ngon, được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, là cơ hội cho người dân liên kết sản xuất giống lúa hàng hóa, từng bước nâng cao giá trị kinh tế từ cây lúa./.

Thu Trang

Xem thêm