Bạch Thông: Trồng rừng đạt 70% kế hoạch

Niên vụ trồng rừng 2014, huyện Bạch Thông đã thiết kế được 1.481,4ha, gồm diện tích rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng cây phân tán. Hiện nay nhân dân các xã đang tập  trung trồng, tiến độ đạt 70% diện tích kế hoạch.

Niên vụ trồng rừng 2014, huyện Bạch Thông đã thiết kế được 1.481,4ha, gồm diện tích rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng cây phân tán. Hiện nay nhân dân các xã đang tập  trung trồng, tiến độ đạt 70% diện tích kế hoạch.

Nhân dân xã Quân Bình trồng rừng năm 2014.
Nhân dân xã Quân Bình trồng rừng năm 2014.

Trước đó, Hạt kiểm lâm huyện đã triển khai cấp hơn 3 triệu cây giống gồm keo lai, mỡ, xoan, lát, trám cho nhân dân 17 xã, thị trấn để trồng rừng kịp tiến độ. Ngay sau khi thời tiết thuận lợi, nhân dân các xã đã tiến hành trồng rừng, một số địa phương đã hoàn thành tiến độ như Quân Bình, Vi Hương, Tú Trĩ, Lục Bình. Qua kiểm tra thực tế cho thấy những diện tích đã trồng xong tỷ lệ cây sống đạt cao.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, năm nay tiến độ trồng rừng bị chậm so với với năm ngoái, nguyên nhân do thời tiết nắng nóng kéo dài, thời vụ trồng rừng lại trùng với thời vụ thu hoạch lúa xuân nên việc trồng rừng bị gián đoạn. Tuy nhiên, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cử cán bộ bám sát địa bàn đôn đốc, hướng dẫn nhân dân trồng rừng theo đúng khung thời vụ./.

Hà Thanh

Xem thêm