Dấu ấn một nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Đảng ở Na Rì

Bài 3: Vững tin bước vào giai đoạn mới

Những kết quả, dấu ấn trong nhiệm kỳ qua sẽ làm tiền đề cho huyện Na Rì hoạch định những đường hướng quan trọng, tạo đà vững chắc cho một giai đoạn mới.

Những kết quả, dấu ấn trong nhiệm kỳ qua sẽ làm tiền đề cho huyện Na Rì hoạch định những đường hướng quan trọng, tạo đà vững chắc cho một giai đoạn mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, khai thác thế mạnh địa phương

Đồng chí Hoàng Văn Thiên- Quyền Bí thư Huyện ủy Na Rì cho biết: Thực tế cho thấy nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quan tâm, tập trung chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt; có cách làm sáng tạo, phát huy được lợi thế của địa phương; cán bộ, đảng viên gương mẫu, Nhân dân nhiệt tình ủng hộ thì ở đó thực hiện nhiệm vụ sẽ luôn đạt kết quả cao.

Do đó, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Na Rì rút ra những bài học đáng quý, đó là: Quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách vào điều kiện thực tế; xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp trên, vượt qua khó khăn, thách thức.

Công tác chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh từ cơ sở, gắn với chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay; chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, tạo sự đồng thuận, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền...

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đồng thuận, phấn khởi, để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng. (ảnh: Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình nuôi trâu vỗ béo của bà con thôn Nà Kèn, xã Sơn Thành)
Mô hình nuôi trâu vỗ béo của bà con thôn Nà Kèn, xã Sơn Thành.

Na Rì được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái đa dạng, phong phú, khí hậu mát mẻ, thích hợp phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như dong giềng, cam, quýt, quế...; diện tích rừng nguyên sinh rộng, mạng lưới sông, suối, hang động đa dạng và các loại cây dược liệu có giá trị cao; hệ thống đường giao thông thuận lợi với đường trục 256 tiếp nối huyện Chợ Mới; Quốc lộ 279 nối huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Tuyên Quang- huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn; Quốc lộ 3B thông thương đến cửa khẩu Pò Mã - tỉnh Lạng Sơn…đã và đang được cải tạo nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, thông thương hàng hoá...

Ngoài ra, Na Rì còn thuận lợi để đầu tư khai thác và phát triển các loại hình du lịch, với những thắng cảnh đẹp như: Động Nàng Tiên, hồ Khuổi Khe, thác Nà Đăng… Do đó, Na Rì tiếp tục định hướng, xây dựng các chính sách để thu hút đầu tư vào khai thác các thế mạnh của huyện…

Với những thuận lợi về điều kiện tự nhiên cũng như truyền thống đoàn kết, Na Rì đang từng ngày đổi thay. Đảng bộ, chính quyền huyện phát huy năng lực trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nhân rộng các mô hình sản xuất hàng hóa hiệu quả, giá trị kinh tế cao. Nhiệm kỳ 2015-2020, cơ bản các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch. Kết quả này làm tiền đề để huyện vững tin, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn mới 2020-2025.

Xây dựng chương trình hành động sát thực tế để tạo bước đột phá mới

Nhiệm kỳ qua, mặc dù đạt được những bước phát triển quan trọng, song huyện Na Rì vẫn đứng trước nhiều thách thức, trở ngại. Đó là quy mô kinh tế còn nhỏ lẻ, nguồn lực đầu tư chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách của Trung ương, của tỉnh; khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội còn khó khăn; trình độ dân trí không đồng đều, chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động thấp; sự chênh lệch mức sống giữa các vùng còn cao; tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp...

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn mới, huyện chú trọng xây dựng chương trình hành động sát với thực tế nhằm tạo bước đột phá mới. Quan tâm định hướng liên kết các tổ, nhóm, hợp tác xã trong sản xuất nông, lâm nghiệp để hình thành vùng sản xuất hàng hoá; ứng dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Nâng cao đời sống Nhân dân trên cơ sở đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, nhất là ở các vùng còn nhiều khó khăn; tăng cường nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ tiên tiến, tạo bước đột phá trong việc đào tạo nhân lực, góp phần làm tốt công tác giảm nghèo, xây dựng NTM.

Đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP; thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản; triển khai các mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ; vận dụng tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để khai thác và phát huy những lợi thế của địa phương, tạo bước đột phá đồng bộ để phát triển...

Một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường dài thử thách. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề cho huyện Na Rì hoạch định những đường hướng quan trọng, vững chắc tạo đà cho một giai đoạn mới. Đảng bộ Na Rì tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới đề ra…/. (Hết)

Tùng Vân

 

Xem thêm