Bài phát biểu Bế mạc Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 27/4, Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu bế mạc quan trọng. Báo Bắc Kạn đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau gần 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ tám - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Trên cơ sở các tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu dự kỳ họp, HĐND thống nhất thông qua 14 nghị quyết chuyên đề về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn và năm 2022; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững; thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật; tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh Nhân dân; về chương trình phát triển thanh niên…

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể có liên quan đến nhiều đối tượng từ hộ nông dân đến tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện. Ngay sau Kỳ họp này, giao UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên và Nhân dân để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao.

Kính thưa các vị đại biểu!

Chỉ còn 08 tháng nữa là kết thúc năm và cũng là thời gian kết thúc 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Quyết liệt chỉ đạo các giải pháp giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ theo cam kết; chủ động triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch gắn với việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP và các hoạt động văn hóa truyền thống của địa phương.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi theo kế hoạch đảm bảo an toàn, đạt tỷ lệ bao phủ cao. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổng kết năm học 2021-2022 và tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định.

Thứ ba, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh đẩy mạnh hoạt động giám sát quá trình triển khai các nghị quyết; kiến nghị kịp thời những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thường lệ giữa năm.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ tám - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Việc xem xét, thống nhất cao các nội dung tại Kỳ họp thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm của đại biểu HĐND, đại biểu dự Kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, tinh thần trách nhiệm của tập thể thành viên UBND tỉnh; sự chủ động trong công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan. Xin trân trọng cảm ơn những đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc thảo luận, quyết định các nội dung tại Kỳ họp.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi, ủng hộ của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; sự đồng hành tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí đã góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Cảm ơn và biểu dương Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, phục vụ chu đáo và bảo đảm an toàn cho Kỳ họp.

Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ tám - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin cảm ơn và chúc sức khỏe các vị đại biểu./.

Xem thêm