Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

BBK - Sáng 29/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ 14 (mở rộng).

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ 14 (mở rộng).

Đến nay, huyện có 16/38 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết. Có 26/38 chỉ tiêu đạt từ 50% mục tiêu nghị quyết trở lên; 01/38 chỉ tiêu đạt dưới 50% mục tiêu nghị quyết. Còn 11 chỉ tiêu chưa đánh giá, hiện đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện còn một số khó khăn, hạn chế, một số chỉ tiêu chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra, nhất là một số chỉ tiêu lớn như: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư, vốn các chương trình MTQG còn chậm và đạt thấp; kết nạp đảng viên mới; công tác lập quy hoạch xây dựng xã chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ…

Hội nghị dành thời gian để thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế đã được chỉ ra để có giải pháp khắc phục và triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Văn Tuyến, Bí thư Huyện ủy Pác Nặm phát biểu kết luận Hội nghị

Huyện Pác Nặm đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm như: Nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG năm 2023 theo kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng, vật nuôi, quyết liệt triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2023 gắn với Nghị quyết phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế của huyện; triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2023-2024. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định pháp luật.../.

Xem thêm