Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh

Chiều 07/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức họp duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh chủ trì.

Chiều 07/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức họp duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh chủ trì.

Đại biểu tham dự cuộc họp cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến, như: Dự thảo báo cáo chính trị cần đánh giá kỹ hơn về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đi sâu vào phân tích nguyên nhân của những mặt hạn chế còn tồn tại để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Phân tích, làm rõ hơn kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo quy định.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu phấn đấu cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngay từ khi mới phát sinh...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị; thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Hoàng Vũ

Xem thêm