Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh

Chiều 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức họp duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Chiều 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức họp duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Đại biểu tham dự cuộc họp cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa V trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến như: Dự thảo báo cáo chính trị cần đánh giá kỹ hơn về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đi sâu vào phân tích nguyên nhân của những mặt hạn chế còn tồn tại để đề ra biện pháp khắc phục.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần làm tốt công tác dự báo tình hình, đề ra giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa V trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các bài học kinh nghiệm thu được, Công an tỉnh cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị; thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Hoàng Vũ

Xem thêm