Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Đồn

Chiều 03/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức họp duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Chiều 03/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức họp duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, đa số ý kiến của đại biểu đều nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn khóa XX, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời đóng góp những ý kiến như: Huyện Chợ Đồn có những lợi thế nhất định trong phát triển kinh tế - xã hội, đó là cây trồng đặc sản, kinh tế rừng, khoáng sản và di tích lịch sử. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện cần phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong phần đánh giá kết quả đạt được, đại biểu đề nghị dự thảo Báo cáo chính trị cần làm rõ hơn kết quả công tác trồng rừng, hiệu quả kinh tế rừng, các giống lúa hàng hóa, thu ngân sách, đoàn kết dân tộc. Về mục tiêu cơ bản đến năm 2025, huyện Chợ Đồn cần bổ sung nội dung phát triển cây trồng đặc sản, đặc hữu theo hướng sản xuất hữu cơ. Bởi đây là hướng đi đang được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích phát triển, đồng thời đã ban hành đề án riêng. Về chương trình trọng tâm, dự thảo Báo cáo chính trị cần diễn giải xúc tích, dễ hiểu hơn…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn khóa XX. Đồng chí nhấn mạnh, mục đích cao nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ở nhiệm kỳ tới là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống cho người dân. Vì vậy, việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện phải bám sát vào thực tiễn, yêu cầu, nguyện vọng của người dân trong tất cả các lĩnh vực đời sống. Làm sao để gỡ được “nút thắt” trong tổ chức sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử phục vụ cho du lịch là bài toán đặt ra đối với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, thực hiện tốt các bước chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện theo đúng kế hoạch./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm