Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới

Sáng 08/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức họp duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Sáng 08/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức họp duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến, như: Dự thảo báo cáo chính trị nên rút gọn hơn, đánh giá kỹ hơn về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên nhân của những mặt hạn chế để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần phân tích, đánh giá kỹ về lợi thế, các thách thức để đưa ra giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị bổ sung giải pháp cụ thể cho phát triển kinh tế của các vùng trên địa bàn huyện; thực hiện xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Bổ sung chỉ tiêu thực hiện xã, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí nhấn mạnh: Huyện Chợ Mới cần khai thác tốt lợi thế (giáp với tỉnh Thái Nguyên, hệ thống đường giao thông khá thuận lợi), nêu cao quyết tâm chính trị để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng cơ cấu kinh tế theo hướng nông - lâm nghiệp - công nghiệp - dịch vụ để làm trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ...

Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới cần tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị; thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Hoàng Vũ

Xem thêm