Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngân Sơn

Chiều 08/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức họp duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Chiều 08/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức họp duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến như: Dự thảo báo cáo chính trị cần đánh giá kỹ hơn về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên nhân của những mặt hạn chế để đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần phân tích, đánh giá kỹ về lợi thế, các thách thức có thể có ảnh hưởng tiêu cực để đưa ra giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Điều chỉnh một số chỉ tiêu theo hướng tăng lên cho phù hợp với tình hình thực tế, xu hướng phát triển của huyện và của tỉnh. Đề nghị bổ sung giải pháp cụ thể, mang tính đột phá để khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển diện tích cây trồng hàng hóa cho thu nhập cao. Có giải pháp phù hợp để triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ngân Sơn cần xác định đúng cơ cấu kinh tế và nỗ lực tổ chức thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức sản xuất để phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập; làm tốt công tác phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội...

Ban Thường vụ Huyện ủy Ngân Sơn cần tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị; thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Hoàng Vũ

Xem thêm