Báo Đảng địa phương liên kết tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Với chủ đề “Báo Đảng địa phương liên kết tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch”, Hội thảo Báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc năm 2023 hướng đến mục tiêu xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền mang tầm nhìn chiến lược, góp phần thúc đẩy du lịch lên tầm cao mới.

Từ ngày 13-15/8, tại tỉnh Phú Thọ diễn ra Hội thảo Báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXII năm 2023, với sự tham gia của 16 báo Đảng, gồm: Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lai Châu, Tuyên Quang, Lào Cai, Bắc Giang, Quảng Ninh, Điện Biên Phủ, Hòa Bình.

Báo Bắc Kạn điện tử trích đăng ý kiến lãnh đạo một số báo Đảng địa phương về nội dung liên kết tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch:

BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO BÁO ĐẢNG CÁC TỈNH TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC LẦN THỨ XXII, NĂM 2023 (Báo Phú Thọ)

“Muốn đi nhanh, hãy đi một mình, muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”, câu nói ý nghĩa này là đúc kết cho những thành công được tạo nên từ sự hợp tác, gắn kết và bổ trợ cho nhau cùng phát triển. Chính vì thế, hôm nay, 16 cơ quan Báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc hội tụ về Đất Tổ Vua Hùng, thành phố Việt Trì- Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam để tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXII, năm 2023 với chủ đề “Báo Đảng địa phương liên kết tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch”nhằm xây dựng một chương trình, kế hoạch tuyên truyền mang tầm nhìn chiến lược, thiết thực góp phần thúc đẩy du lịch các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc phát triển lên tầm cao mới…

Cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức thì liên kết tuyên truyền đã và đang là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quảng bá phát triển du lịch đối với các cơ quan báo Đảng địa phương. Đây vừa là giải pháp cũng đồng thời là động lực, mục tiêu để các cơ quan báo Đảng và đội ngũ những người làm báo Đảng chung sức đồng lòng xây dựng một tầm nhìn chiến lược phát triển xa hơn cho du lịch vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu vùng, thương hiệu quốc gia. Mỗi cơ quan báo chí cần có kế hoạch tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, thúc đẩy tiến trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch toàn khu vực ngày càng mạnh mẽ và đi vào chiều sâu.

Các cơ quan Báo Đảng vùng Trung du, miền núi phía Bắc cần thống nhất tìm kiếm một con đường hợp tác “các bên cùng có lợi” trong tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng, đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền. Nội dung liên kết cần toàn diện, sâu sát trên các lĩnh vực: Trao đổi nội dung và thông tin về các sự kiện, chương trình du lịch, điểm đến mới và các hoạt động du lịch địa phương; liên kết tham gia trong các sự kiện du lịch, lễ hội, hội thảo, triển lãm và các chương trình quảng bá du lịch; hợp tác trong việc sản xuất nội dung đa phương tiện như video, podcast, bản tin điện tử, ảnh... xây dựng mạng lưới báo chí du lịch để liên kết, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm; liên kết đẩy mạnh sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để quảng bá du lịch…

Báo Cao Bằng: "CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ DU LỊCH CHO ĐỘI NGŨ PHÓNG VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN"

Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Cao Bằng, Báo Cao Bằng nhận thức nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích lịch sử, văn hóa địa phương và phát triển du lịch rất quan trọng, góp phần thay đổi nhận thức, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc” đạt được kết quả cao hơn, đồng thời kích cầu du lịch địa phương phát triển theo các chương trình trọng tâm phát triển du lịch của tỉnh đã đề ra.

Du lịch là mảng đề tài được quan tâm và thường xuyên xuất hiện trên cả 4 ấn phẩm: Báo thường kỳ, Báo Cuối tuần, Tờ tin ảnh vùng cao và Báo điện tử. Qua đó, cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin về các chương trình phát triển du lịch, kích cầu du lịch tại các sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh đến các tổ chức, đơn vị kinh doanh, cộng đồng dân cư. Đặc biệt, thông tin về các di tích lịch sử, văn hóa địa phương và các điểm du lịch sinh thái hấp dẫn trong tỉnh, các chương trình kế hoạch đầu tư...

Trong thời gian tới, Báo Cao Bằng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các ấn phẩm; chú trọng công tác tuyên truyền về du lịch, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền mang tính chiến lược, có sự phân bổ hợp lý về địa điểm, thời gian. Trước tiên, sẽ phối hợp với các cơ quan xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025. Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ phóng viên chuyên trách và các cộng tác viên trong ngành, tuyên truyền, quảng bá du lịch của địa phương. Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục về phát triển du lịch có chất lượng cao, tiếp tục đổi mới cách trình bày, hình thức thể hiện, kết cấu và chất lượng in ấn các sản phẩm báo chí để tăng sức hấp dẫn đối với công chúng, bạn đọc.

Báo Bắc Kạn: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ VỀ DU LỊCH”

Du lịch được Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn xác định là ngành kinh tế trọng điểm. Báo Bắc Kạn đã tích cực tham gia hoạt động xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch thông qua công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức của các cấp, ngành và Nhân dân về lợi ích của phát triển du lịch.

Báo chí địa phương tiếp tục được ghi nhận đã góp phần đáng kể thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bước đầu huy động được nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch địa phương và liên vùng.

Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp tuyên truyền, quảng bá về du lịch trong khu vực, các Báo Đảng địa phương vẫn chưa có sự chủ động do thiếu kế hoạch quy chế phối hợp, chưa có đầu mối cung cấp thông tin của từng đơn vị…, dẫn đến hoạt động phối hợp quảng bá du lịch các tỉnh và khu vực chưa thực hiện được thường xuyên và chưa mang tính tổ chức, hiệu quả chưa cao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, Báo Bắc Kạn tiếp tục bám sát định hướng của Trung ương, của tỉnh và các sự kiện về du lịch của địa phương và các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc, để xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể. Tăng cường học hỏi kinh nghiệm các Báo bạn trong quá trình tác nghiệp để đảm bảo nội dung tuyên truyền về du lịch có chất lượng, đạt hiệu quả cao hơn.

Báo Bắc Kạn mong muốn được tiếp tục tăng cường hợp tác, liên kết trao đổi thông tin với cơ quan báo chí các tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc về quảng bá, tuyên truyền du lịch giữa các tỉnh trong khu vực để nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, quảng bá về du lịch khu vực miền núi phía Bắc.

Với chủ đề “Báo Đảng địa phương liên kết tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch”, Hội thảo Báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXII năm 2023 hướng đến mục tiêu xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền mang tầm nhìn chiến lược, thiết thực góp phần thúc đẩy du lịch các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc phát triển lên tầm cao mới.

Xem thêm