Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN hệ chuyên viên chính

Sáng 22/12, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính khóa 7.

Sáng 22/12, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính khóa 7.

Lớp chuyên viên chính khóa 7  được khai giảng ngày 22/9/2012 với 41 học viên, học vào ngày thư bảy, chủ nhật hằng tuần.

Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đã tặng giấy khen cho 05 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đã tặng giấy khen cho 05 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.


Sau ba tháng, các học viên đã được nghiên cứu 28 chuyên đề về kiến thức quản lý nhà nước dành cho chương trình chuyên viên chính với các nội dung như: Nhà nước và pháp luật; Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính nhà nước; Quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực./.


Xuân Lâm

Xem thêm