Bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá VIII

Sáng nay(7/12), tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VIII đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng và tiến hành bế mạc.
Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết: Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2012, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2013; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013; quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; bổ sung Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 09/11/2010 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. 
Theo đó, mục tiêu tổng quát của năm 2013 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng cao hơn năm 2012, tăng cường tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giải quyết hiệu quả các vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc; tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2013 là tổng sản phẩm (GDP) tăng 13% so với năm 2012. Trong đó: Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 8%; Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 18,76%; Khu vực dịch vụ tăng 14,5%. 
Biểu quyết thông qua các Nghị quyết.
Biểu quyết thông qua các Nghị quyết.
Tổng GDP theo giá hiện hành đạt trên 6.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng, tương đương 952 USD; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 390 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 160.000 tấn; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 23%; trồng rừng đạt trên 12.500 ha; tạo việc làm mới cho 4.500 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 5%; số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 8 trường, luỹ kế đạt 52 trường; số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tăng thêm 8 xã, luỹ kế đạt 73 xã; nâng độ che phủ rừng lên 61%; tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 93%; nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh lên 90%.
Về giải pháp thực hiện, trên lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, chăn nuôi, phát triển nông thôn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản. Đẩy nhanh tiến độ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Về công nghiệp - xây dựng cơ bản, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm, giải phóng hàng tồn kho, tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh, khơi thông nguồn vốn vay cho các doanh nghiệp để tăng tiềm lực cho sản xuất, kinh doanh phát triển và tạo nguồn thu ngân sách; sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển; tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.
Về dịch vụ, tăng cường xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch; cung cấp thông tin và dự báo tình hình thị trường cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp chủ động trong sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường triển khai thực hiện các cam kết đã ký giữa tỉnh Bắc Kạn với Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Từng bước hình thành một số trung tâm dịch vụ, du lịch với sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hà Văn Khoát - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn đánh giá kỳ họp đã hoàn thành đầy đủ chương trình đề ra với chất lượng thảo luận, chất vấn và biểu quyết nhất trí cao. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2012 là năm nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên kết quả đạt được khá toàn diện; các chính sách an sinh xã hội thực hiện hiệu quả, an ninh chính trị, xã hội bảo đảm. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, tệ nạn xã hội còn phức tạp. Trên cơ sở đánh giá những mặt còn hạn chế trong năm 2012 và dự báo tình hình chung, HĐND tỉnh đã thống nhất các chỉ tiêu cho năm 2013. Để đạt được mục tiêu này cần tập trung bảo đảm thực hiện tốt phát triển rừng trồng, cây dong riềng, khu du lịch Ba Bể, thúc đẩy công nghiệp chế biến gỗ và khoáng sản; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, vào cuộc sâu sát để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu.
HĐND đã xem xét, thảo luận, đánh giá các báo cáo và thống nhất cao các nhiệm vụ đề ra; nghe báo cáo kiến nghị của cử tri và giải quyết ý kiến cử tri. HĐND cũng xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; dự toán phân bổ ngân sách năm 2013… và một số nghị quyết chuyên đề trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong đó quan trọng nhất là Nghị quyết về quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn. HĐND tỉnh yêu cầu ngành chuyên môn tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ việc tăng giá dịch vụ y tế; ngành Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể bảo đảm với mức thu giá dịch vụ mới nhân dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Đồng chí Hà Văn Khoát cũng đề nghị các ngành, các cấp cần có giải pháp đột phá để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu; HĐND các cấp tăng cường giám sát, khảo sát; các cấp, ngành, huyện, thị xã và nhân dân tăng cường đoàn kết, nỗ lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013./.
Tuấn Sơn

Xem thêm