Bế mạc Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá X

Sáng 27/4, Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc. Các đại biểu thảo luận tại hội trường, thông qua các nghị quyết và bế mạc.

Đồng chí Hoàng Thu Trang- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp
Đồng chí Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp.

Trên cơ sở thảo luận, thống nhất cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 14 nghị quyết chuyên đề (trong đó có 01 nghị quyết mật) và 01 nghị quyết chung về Kỳ họp, cụ thể như sau:

Đồng chí Tạc Văn Nam- Giám đốc Sở Y tế giải trình một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Đồng chí Tạc Văn Nam- Giám đốc Sở Y tế giải trình một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trung tâm y tế tuyến huyện.

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho trung tâm y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2).

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 - nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 1).

Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hàng năm trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh khoá X biểu quyết thông qua nghị quyết
Các đại biểu HĐND tỉnh khoá X biểu quyết thông qua nghị quyết.

Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021, số 85/NQ-HĐND ngày 15/9/2021.

Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Nghị quyết chung về Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

HĐND thống nhất thông qua 14 nghị quyết chuyên đề. Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện. Ngay sau Kỳ họp, giao UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến hội viên và Nhân dân để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổng kết năm học 2021-2022 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định…

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh đẩy mạnh hoạt động giám sát quá trình triển khai các nghị quyết; kiến nghị kịp thời những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tiễn./.

Nông Vui - Hồng Tuyến

Xem thêm