Biểu giá điện sinh hoạt mới

BBK - Ngày 04/5/2023, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện.

Xem thêm