Bộ Tư pháp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Chiều 17/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị.

Chiều 17/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Tư pháp tiếp tục đổi mới theo phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương. Toàn ngành đã hoàn thành 116/161 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đã cắt giảm 49/94 điều kiện kinh doanh; chỉ số cải cách hành chính tăng 2 bậc, xếp thứ 4/19 bộ, ngành; xếp thứ 3/19 bộ, ngành về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử…

Bộ Tư pháp đã trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình năm 2018, thông qua 07 luật và cho ý kiến 08 dự luật khác; các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 449 văn bản quy phạm pháp luật, các địa phương đã ban hành 1.272 văn bản QPPL cấp tỉnh, 923 văn bản QPPL cấp huyện, 5.600 văn bản QPPL cấp xã. Bộ Tư pháp đã thẩm định 141 dự thảo, 24 đề nghị xây dựng văn bản QPPL, tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định trên 380 dự thảo, các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã thẩm định 3.000 dự thảo.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tư pháp đề ra 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 05 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó trọng tâm là tiếp tục tham mưu, giúp Chính phủ tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật; thực hiện tốt công tác tổ chức thi hành pháp luật, triển khai kịp thời các luật, nghị quyết của Quốc hội mới được ban hành; tiếp tục mở rộng và triển khai đồng bộ, hiệu quả Phần mềm đăng lý, quản lý hộ tịch…

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp biểu dương những nỗ lực toàn ngành đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, bất cập trong chất lượng xây dựng pháp luật, khi số văn bản chưa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp nhận tăng lên, trong đó có nguyên nhân từ trách nhiệm thẩm định của Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu các đơn vị thuộc bộ, các tổ chức pháp chế rà soát lại chương trình công tác theo kế hoạch để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng đã đề ra./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm