Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 03/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021- 2026. Nội dung như sau:

Ngày 03/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021- 2026. Nội dung như sau:

Xem thêm