Chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7, tháng 8

Ngày 07/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7, tháng 8/2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 7/2021 cho người thụ hưởng.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại điểm chi trả Bưu điện tỉnh
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại Bưu điện tỉnh.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chủ trương của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, ngày 28/6/2021, BHXH tỉnh thông báo chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 7, tháng 8 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 7/2021.

Theo đó, Bưu điện tỉnh triển khai chi trả gộp hai tháng vào cùng kỳ chi trả tháng 7/2021 tại các điểm chi trả với tổng số tiền trên 90 tỷ đồng cho gần 11.000 người thụ hưởng. Thời gian chi trả trong hai ngày 07 và 08/7/2021. Trong quá trình chi trả lương hưu, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm theo quy định./.

Việt Bắc

Xem thêm