Chợ Đồn: Sản xuất nông - lâm nghiệp tiếp tục đà phát triển

Trong 6 tháng đầu năm, với sự nỗ lực, quyết tâm cao từ chính quyền huyện đến cơ sở, sản xuất nông - lâm nghiệp của huyện Chợ Đồn tiếp tục có sự phát triển, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, với sự nỗ lực, quyết tâm cao từ chính quyền huyện đến cơ sở, sản xuất nông - lâm nghiệp của huyện Chợ Đồn tiếp tục có sự phát triển, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Năng suất lúa vụ mùa đạt hơn 58 tạ/ha.
Năng suất lúa vụ xuân đạt hơn 58 tạ/ha.

Để triển khai có hiệu quả công tác sản xuất nông - lâm nghiệp, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, các xã triển khai thực hiện phương án sản xuất vụ đông xuân năm 2019 - 2020, vụ mùa năm 2020 đảm bảo đúng khung thời vụ. Chuẩn bị vật tư, cung ứng đầy đủ giống lúa, ngô, đảm bảo chất lượng phục vụ yêu cầu sản xuất. Chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng; điều tra, dự tính, dự báo, thông báo tình hình, diễn biến sâu bệnh trên cây trồng để chủ động phòng trừ. Chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra diện tích nhiễm bệnh và hướng dẫn các biện pháp xử lý.

Nhờ đó, vụ xuân năm 2020, toàn huyện gieo cấy được 1.770/1.790ha lúa, đạt gần 99% kế hoạch, năng suất đạt hơn 58 tạ/ha, sản lượng đạt trên 10.000 tấn. Diện tích sử dụng giống lúa Japonica trên địa bàn huyện là 228ha. Cụ thể: xã Yên Phong 47,66ha; Phương Viên 35ha; Đồng Thắng 38,63ha; Bình Trung 25,36ha; Ngọc Phái 15ha; Đồng Lạc 27ha; Nghĩa Tá 4,9ha; Yên Mỹ 8ha; Đại Sảo 11ha; thị trấn Bằng Lũng 7ha; Nam Cường 1,5ha; Bằng Lãng 1,6ha; Tân Lập 5,2ha. Diện tích thực hiện sản xuất lúa chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm đạt 171ha, đạt 100,58% kế hoạch. Trong đó, Hợp tác xã Hoàn Thành đã liên hệ và dự kiến bao tiêu sản phẩm cho người dân với diện tích ước khoảng 50ha. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thực hiện Mô hình áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm 121ha. Cây ngô trồng được 1.011/1.050ha, đạt trên 96% kế hoạch, năng suất hơn 48 tạ/ha, sản lượng đạt gần 5.000 tấn.

Về phát triển chăn nuôi, đàn trâu hiện có 6.210 con, đạt 95,54% kế hoạch; đàn bò có 2.030 con, đạt 88,65% kế hoạch; đàn ngựa có 265 con, đạt 73,61% kế hoạch; đàn dê có 2.470 con, đạt 95% kế hoạch; đàn lợn có 20.560 con, đạt 102,8% kế hoạch; đàn gia cầm có 363.410 con, đạt 134,6% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 485 tấn, đạt 14,39% kế hoạch.

Công tác phát triển rừng đảm bảo tiến độ kế hoạch giao. Diện tích rừng đã trồng trên địa bàn huyện là 1.151ha, đạt 106,6% kế hoạch. Trong đó, trồng rừng theo Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng hơn 681ha; trồng lại rừng sau khai thác hơn 301ha; người dân tự bỏ vốn trồng hơn 163ha; dự án lâm nghiệp khai thác 5ha.

Bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất nông - lâm nghiệp trong 6 tháng đầu năm gặp một số khó khăn. Tình hình sâu bệnh hại cây trồng vẫn còn diễn ra ở một số địa phương như: Bọ rầy gây hại tại các xã Bản Thi, thị trấn Bằng Lũng, Phương Viên, Đồng Thắng, Yên Phong, Yên Thịnh với tổng diện tích nhiễm là 2ha. Bệnh đạo ôn lá gây hại trên các giống lúa Japonica J02, BC15, Sán ưu 63, Nhị ưu 83… với tổng diện tích nhiễm hơn 49ha. Bệnh thán thư gây hại trên cây hồng tại xã Quảng Bạch, Đồng Lạc, Tân Lập với diện tích nhiễm hơn 12ha. Một số dịch bệnh xuất hiện trên đàn vật nuôi như: Bệnh lở mồm long móng xảy ra vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 khiến 24 con trâu của 05 hộ tại thôn Bản Ca, xã Bình Trung bị mắc bệnh (trong số trâu mắc bệnh đều không tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng tuýp O). Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã hướng dẫn các biện pháp xử lý, dập dịch. Ngoài ra, có 3 con trâu, bò tại các xã Nam Cường, Lương Bằng bị chết do mắc bệnh tụ huyết trùng. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 13 xã, tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy tính đến ngày 24/6 là 383 con, tổng khối lượng hơn 14,9 tấn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Đặng Đình Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn khẩn trương triển khai phương án sản xuất vụ mùa, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật canh tác, quản lý dịch hại trên cây trồng, vật nuôi. Quản lý, vận hành, khai thác các công trình thủy lợi đã được phân cấp, chủ động phòng, chống hạn. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thực hiện có hiệu quả các phương án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo kế hoạch./.

Nông Vui

Xem thêm