Chợ Đồn: Thu ngân sách quý I đạt hơn 22% kế hoạch

Năm 2022, huyện Chợ Đồn được giao thu ngân sách 116 tỷ đồng, đến hết ngày 31/3, huyện mới thu được hơn 26 tỷ đồng, đạt 22,7% kế hoạch.

Một số khoản thuế thu đạt thấp gồm: Thuế khu vực ngoài quốc doanh hơn 14%; thuế tiền sử dụng đất 6,2%... Hiện chỉ có thuế bảo vệ môi trường, thuế doanh nghiệp quốc doanh trung ương có mức giao cao đã thu được 25-30%. Đây cũng là nguồn thu chính của địa phương đóng góp vào chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.

Nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường từ các hoạt động khai thác chế biến khoáng sản vẫn chiếm tỷ lệ chính trong tổng thu ngân sãhs địa phươngCông nhân Công ty Cổ phần Ngọc Linh (xã Ngọc Phái)

Công nhân Công ty TNHH Ngọc Linh (xã Ngọc Phái) xử lý chất thải công nghiệp.

Nguyên nhân một số loại thuế thu đạt thấp là do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế đời sống trên địa bàn, trong đó có các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, một số phải đóng cửa. Do nguồn thu phát sinh trên địa bàn ít, điển hình như thu từ đất không có, số thu được chủ yếu trong quý I là từ năm 2021 chuyển sang...

Trong quý II, dự báo tiếp tục còn những khó khăn trong thu ngân sách, huyện Chợ Đồn phấn đấu đến hết tháng 6 sẽ thu khoảng 52 tỷ đồng, đạt 45% dự toán giao. Để thực hiện đạt kết quả đó, huyện chỉ đạo Chi cục Thuế huyện tiếp tục phân tích, đưa ra dự báo những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn theo từng khoản thu, đánh giá kết quả thu trên các lĩnh vực, từng sắc thuế, nguồn thu bù đắp hụt thu. Chủ động phối hợp đôn đốc, theo dõi chặt chẽ các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện nộp thuế theo dự toán năm...

Đối với hoạt động xây dựng cơ bản, huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan nắm chắc kế hoạch, tiến độ thanh toán vốn để theo dõi, khấu trừ nguồn theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ tạo quỹ đất theo các dự án đã được dự kiến để có cơ sở tạo nguồn thu thông qua đấu giá nộp ngân sách nhà nước. Chỉ đạo đội thuế, cán bộ phụ trách bám sát địa bàn, rà soát các hộ kinh doanh, kinh doanh thương mại điện tử thực hiện việc đăng ký thuế để đưa vào bộ quản lý thuế theo quy định./.

Thu Trang

Xem thêm