Chuyên mục Chỉ thị 27

Chợ Mới chú trọng thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, hệ thống giao thông thuận lợi… Những năm qua, huyện Chợ mới chú trọng đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Lãnh đạo huyện Chợ Mới cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Chợ Mới cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách trên địa bàn.

Trong bối cảnh đầu tư công ngày càng hạn hẹp, huyện đã chủ động hướng mũi nhọn thu hút đầu tư từ khu vực ngoài ngân sách bằng các dự án nhằm khai thác thế mạnh của địa phương. Để cụ thể hóa mục tiêu đó, huyện đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo quyết liệt các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tổ chức nhiều cuộc làm việc, gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn vướng mắc; công bố đường dây nóng của lãnh đạo UBND để tiếp nhận kiến nghị; chỉ đạo các đơn vị thường xuyên cập nhật, thu thập thông tin về tiềm năng, pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, quy hoạch… đăng lên Trang thông tin điện tử của huyện để cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin phục vụ nhu cầu khai thác tìm hiểu cơ hội đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Sự quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt của huyện Chợ Mới đã giúp nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại xã Thanh Thịnh để sớm đưa vào hoạt động.

Sự quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt của huyện Chợ Mới đã giúp nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại xã Thanh Thịnh để sớm đưa vào hoạt động.

Trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, huyện chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường giám sát, đôn đốc các nhà đầu tư, doanh nghiệp có dự án đang hoạt động, triển khai trên địa bàn huyện, qua đó đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về đất đai, quy hoạch xây dựng và chậm tiến độ nhằm tạo quỹ đất thu hút đầu tư các dự án khác và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thực hiện công tác bồi thường, GPMB tạo quỹ đất phục vụ công tác kêu gọi, thu hút đầu tư…

Với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện hỗ trợ cũng như “trải thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Các dự án đầu tư trên địa bàn ngày càng tăng về số lượng, cũng như quy mô vốn đầu tư, nhiều nhà đầu tư tới nghiên cứu, khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư. Từ năm 2021 đến nay, đã có trên 06 dự án được cấp phép đầu tư trên địa bàn huyện với tổng số vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng. Hiện có 03 dự án đang triển khai thực hiện gồm: Cụm công nghiệp Quảng Chu; Cụm công nghiệp Thanh Thịnh; Dự án đầu tư chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại xã Thanh Thịnh. Còn lại 03 dự án khác đang được tổ chức thẩm định.

Đồng chí Hoàng Nguyễn Việt, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; lấy kết quả chỉ đạo thực hiện làm tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua hằng năm. Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và lĩnh vực tìm hiểu cơ hội đầu tư để tổ chức kêu gọi, thu hút đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, hiện trạng đất đai và tiềm lực của địa phương.

Thực hiện thông tin công khai rộng rãi danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên phương tiện truyền thông để tổ chức, cá nhân thuận lợi khai thác tìm hiểu cơ hội đầu tư. Duy trì kênh đối thoại giữa lãnh đạo huyện với nhà đầu tư, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo hiệu ứng lan tỏa, tác động tích cực đến các nhà đầu tư mới. Đẩy mạnh công tác rà soát, công khai quỹ đất sạch, chuẩn bị danh mục dự án kêu gọi đầu tư, làm cơ sở để cung cấp thông tin, xúc tiến kêu gọi đầu tư. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cấp huyện theo hướng thông thoáng, minh bạch, thân thiện cho các nhà đầu tư tới tìm hiểu và đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại huyện…/.

Xem thêm