HĐND tỉnh Bắc Kạn giám sát thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 28/8, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiến hành giám sát tình hình thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND tại một số HTX trên địa bàn các huyện: Ngân Sơn, Ba Bể, Bạch Thông.
Đoàn giám sát kiểm tra Dự án liên kết chăn nuôi lợn thịt theo hướng hữu cơ của HTX Nhung Lũy (Ba Bể).

Đoàn giám sát kiểm tra Dự án liên kết chăn nuôi lợn thịt theo hướng hữu cơ của HTX Nhung Lũy (Ba Bể).

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát tại HTX Huy Ngọc (Ngân Sơn), HTX Nhung Lũy (Ba Bể), HTX Thiên An và HTX An Bình (Bạch Thông) về các nội dung như: Trình tự, thủ tục thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; những thuận lợi, khó khăn, kết quả sau 03 năm tiếp cận chính sách của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND; phương án sản xuất, kế hoạch duy trì, mở rộng hoạt động thời gian tới.

Đoàn giám sát làm việc với HTX Thiên An (Bạch Thông).

Đoàn giám sát làm việc với HTX Thiên An (Bạch Thông).

Sau 03 năm được tiếp cận Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm lợn sinh sản và lợn thương phẩm, HTX Huy Ngọc đã liên kết với 06 hộ dân trong vùng thực hiện duy trì tổng đàn khoảng 400 con/năm. Tuy nhiên, mô hình chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ mục đích tham quan, học tập và nhân rộng.

HTX Nhũng Lũy hiện có 20 thành viên, liên kết với hàng trăm hộ dân sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm như: Bí xanh thơm, bí sấy khô, lạp sườn, chăn nuôi lợn bản địa. HTX kiến nghị cần quy định rõ mức hỗ trợ cho các đối tượng; tỷ lệ hao hụt con giống còn xảy ra khi nghiệm thu dự án...

HTX Thiên An tham gia Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dược liệu của người Dao. Trong 03 năm, HTX đã có 08/09 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh, phát triển 10ha vùng dược liệu, tạo việc làm thường xuyên cho 08-10 lao động địa phương, 30 hộ liên kết sản xuất thảo dược. HTX đề nghị hỗ trợ nhiều hơn về khoa học kỹ thuật để áp dụng vào chăm sóc, phát triển cây dược liệu.

Từ năm 2022 - 2023, HTX An Bình (chuyên sản xuất, liên kết tiêu thụ hoa hồi) được hỗ trợ nồi chưng cất tinh dầu hồi, bao bì, nhãn mác theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND. Tuy nhiên, quy trình thực hiện phương án sản xuất của HTX chưa đạt như mong muốn, thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ về thủ tục. HTX đề nghị tiếp tục được các cấp, ngành hướng dẫn cách tiếp cận các chương trình, dự án, quan tâm đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, vùng nguyên liệu.

Nồi chưng cất tinh dầu của HTX An Bình được hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND.

Nồi chưng cất tinh dầu của HTX An Bình được hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND.

Qua làm việc thực tế tại các HTX, Đoàn giám sát yêu cầu các HTX phải hoàn thiện các quy trình, đảm bảo tính logic, đúng trình tự, phù hợp với quy định hiện hành. Đồng thời phải xác định rõ vai trò, chức năng, đề cao tinh thần, trách nhiệm của chủ thể HTX khi tham gia Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Nội dung kiến nghị của các HTX sẽ được Đoàn tổng hợp, làm cơ sở đề xuất, tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo phù hợp với thực tiễn./.

các HTX

Xem thêm