Chợ Mới: Khen thưởng cá nhân, tập thể tiêu biểu học và làm theo Bác

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Chiều 16/5, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

v.jpg
Đồng chí Hoàng Nguyễn Việt, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Sau 03 năm thực hiện, Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã được Huyện ủy Chợ Mới triển khai đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới và 40 chi, đảng bộ trực thuộc huyện đã đăng ký tổng số 492 việc làm theo Bác với những nội dung cụ thể, gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những việc tồn đọng kéo dài. Từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân.

Từ năm 2021 đến năm 2024, toàn huyện có 232 tập thể và 307 cá nhân là người đứng đầu đơn vị đăng ký những việc làm cụ thể theo Bác gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; tổ chức ghi danh “người tốt - việc tốt” được 167 cá nhân, 34 tập thể. Cấp cơ sở đã khen thưởng 21 cá nhân, 07 tập thể; cấp huyện đã khen thưởng 37 tập thể, 43 cá nhân; có 02 tập thể, 03 cá nhân được chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 02 tập thể, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Khen.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số cấp ủy cơ sở vẫn lúng túng, thiếu chủ động trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung đăng ký việc làm theo Bác của một số tập thể và cá nhân chưa cụ thể…

Thời gian tới, Huyện ủy Chợ Mới tiếp tục chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tạo nên ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025...

Dịp này, Huyện ủy Chợ Mới tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2024./.

Xem thêm