Chợ Mới quan tâm thực hiện tốt công tác gia đình

Thời gian qua, công tác gia đình luôn được huyện Chợ Mới quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Bà con xã Tân Sơn múa sạp vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bà con xã Tân Sơn múa sạp vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Lương Như Quảng- Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: Đến nay, huyện Chợ Mới đã chỉ đạo thành lập và đi vào hoạt động 14 Ban Chỉ đạo công tác gia đình cơ sở, 48 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 08 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao &Du lịch, 44 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 113 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 41 đường dây nóng về phòng, chống bạo lực gia đình được thiết lập tại các xã, thị trấn. Việc triển khai các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, các nhóm phòng chống bạo lực gia đình tại các thôn, tổ đạt hiệu quả nhất định, các câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 01 lần/tháng với các hình thức sinh hoạt khác nhau như: Tổ chức hội thi, tọa đàm, giao lưu giữa các câu lạc bộ để học tập trao đổi kinh nghiệm, biểu dương những gia đình điển hình tiên tiến, nhắc nhở những vấn đề còn tồn tại, hạn chế...

Bên cạnh đó, các nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình được huyện lồng ghép, gắn với phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các nội dung về xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trở thành các tiêu chí để bình xét, công nhận Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa hằng năm. Trong năm qua, huyện đã xây dựng 05 chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng Gia đình văn hóa trên Cổng Thông tin điện tử huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở; chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin huyện phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cụm 03 xã: Bình Văn, Yên Hân, Yên Cư, thu hút hàng trăm lượt người nghe.

Cùng với đó, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, huyện đã căng treo 30 băng rôn, khẩu hiệu thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan trên các trục đường chính, tại các cơ quan đơn vị và tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. Ngoài ra, tại các xã, thị trấn còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục, thể thao...

Để làm tốt công tác gia đình năm 2022, huyện Chợ Mới tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Đẩy mạnh công tác bình đẳng giới …Gắn phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình xây dựng nông thôn mới; Tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày gia đình Việt Nam 28/6. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hưởng ứng các hoạt động về gia đình...Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức của mỗi người dân trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc./.

PV

Xem thêm