Chợ Mới tập trung chăm sóc cây màu

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này nông dân huyện Chợ Mới đang tập trung ra đồng làm cỏ, bón phân, chăm sóc ngô và cây màu vụ mùa.

Chợ Mới tập trung chăm sóc cây màu ảnh 1
Nông dân thị trấn Đồng Tâm chăm sóc cây ngô mùa.

Vụ mùa năm nay, hyện Chợ Mới đã gieo trồng được 652ha cây ngô, đạt 100,3% kế hoạch; cây khoai lang trồng được 34,5ha, đạt 111,3% kế hoạch, cây rau các loại thực hiện 89ha, đạt 105% kế hoạch, cây đậu đỗ các loại thực hiện 58ha, đạt 102% kế hoạch, cây đậu tương thực hiện 31ha, đạt 100% kế hoạch, cây lạc thực hiện 42ha, đạt 114% kế hoạch.

Để hoàn thành và vượt kế hoạch gieo trồng, ngay từ đầu vụ huyện Chợ Mới đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn. Đồng thời hướng dẫn bà con kỹ thuật làm đất trồng ngô, cây màu đúng khung thời vụ; thường xuyên thăm đồng, kiểm tra nhằm phát hiện sâu bệnh hại để có biện pháp hướng dẫn bà con phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Nhờ gieo trồng đúng lịch thời vụ và chăm bón đúng quy trình kỹ thuật nên cây ngô đang sinh trưởng và phát triển tốt. Bên cạnh đó, huyện đang tăng cường chỉ đạo Nhân dân tập trung chăm sóc đỗ, lạc và các loại rau màu khác đảm bảo năng suất, sản lượng đề ra./.

L.D

Xem thêm