Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn dự Ngày hội Đại đoàn kết thôn Phiêng Cuôn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 03/11, thôn Phiêng Cuôn, xã Sơn Thành (Na Rì) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự và chung vui cùng người dân.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho thôn Phiêng Cuôn.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho thôn Phiêng Cuôn.

Người dân Phiêng Cuôn thi đan lồng gà.

Phần lễ, đại biểu và người dân Phiêng Cuôn cùng ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, thấy được sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhờ tinh thần đoàn kết đã giúp thôn Phiêng Cuôn đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Trong phát triển kinh tế, thôn tận dụng nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó chăn nuôi ngựa bạch, trồng dưa hấu, hồng không hạt là mũi nhọn. Đến nay, toàn thôn còn 11 hộ nghèo trên tổng số 34 hộ.

Phần thi đi cầu khỉ tạo nhiều hứng khởi cho đại biểu và người dân.

Phần thi đi cầu khỉ tạo nhiều hứng khởi cho đại biểu và người dân.

Trong năm, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thường xuyên truyên truyền, vận động bà con tích cực xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Qua bình xét năm 2023 có 31/34 hộ đạt gia đình văn hóa; Phiêng Cuôn đạt Khu dân cư văn hóa năm 2023 và duy trì 4 năm liên tục.

Tại Ngày hội, người dân Phiêng Cuôn được tuyên truyền về chuyển đổi số với những nội dung cụ thể như: Khái niệm chuyển đổi số, chuyển đổi số bao gồm nội dung gì, lợi ích của chuyển đổi số, kết quả chuyển đổi số của tỉnh…

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia trò chơi dân gian cùng người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Phiêng Cuôn.

Phát biểu chung vui cùng bà con, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó của người dân Phiêng Cuôn. Đồng chí nhấn mạnh, để xây dựng quê hương trong tình hình mới rất cần sự đóng góp của mỗi người dân, mỗi khu dân cư. Mục tiêu hướng đến là tăng hộ khá, giảm hộ nghèo, tăng cường kết cấu hạ tầng nông thôn. Đồng chí đề nghị Ban công tác Mặt trận thôn Phiêng Cuôn cùng toàn thể bà con thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực; giữ gìn bản sắc dân tộc làm động lực cho phát triển.

Sau phần lễ, các đại biểu và người dân Phiêng Cuôn cùng tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian như: Trình diễn trang phục truyền thống, đi cầu khỉ, thi thái chuối, đan lồng gà.../.

Xem thêm