Chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải: Nâng cao hiệu quả quản lý điều hành

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chuyển đổi số là khâu đột phá, giúp thay đổi căn bản phương thức quản lý, hoạt động, hiện đại hóa ngành Giao thông vận tải (GTVT), góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Ngành GTVT Bắc Kạn đang nỗ lực thực hiện mục tiêu chuyển đổi số.

Áp dụng hệ thống giám sát hành trình trong công tác quản lý xe ô tô, kết quả phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu giám sát hành trình là căn cứ để Sở Giao thông vận tải kịp thời có các biện pháp xử lý đối với xe ô tô vi phạm là một trong những giải pháp tối ưu trong hoạt động quản lý vận tải; việc đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Người dân có thể ngồi tại nhà đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng, sau đó có thông báo đến trung tâm hành chính công hoàn tất các thủ tục còn lại; từ đó giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại, là những ứng dụng chuyển đổi số nổi bật trong hoạt động quản lý điều hành của ngành Giao thông vận tải, thực hiện có hiệu quả thời gian qua.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giám sát quãng đường học thực hành lái xe và sử dụng ca bin điện tử tại các cơ sở đào tạo

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giám sát quãng đường học thực hành lái xe và sử dụng ca bin điện tử tại các cơ sở đào tạo

Theo Sở GTVT, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành ngày càng có hiệu quả, hệ thống thông tin hoạt động phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị. 100% văn bản, hồ sơ công việc của sở được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định).

Tại cơ quan, Sở đã xây dựng hệ thống phòng họp không giấy tờ; hệ thống phòng họp trực tuyến; triển khai ứng dụng CNTT hiệu quả, toàn diện, bảo đảm khả năng kết nối hệ thống thông tin tại bộ phận một cửa với cổng thông tin điện tử, tạo điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp qua mạng internet, bảo đảm tính liên thông giữa các đơn vị trong quy trình xử lý thủ tục hành chính.

Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 78 thủ tục, trong đó dịch vụ công trực tuyến toàn trình 13 thủ tục; dịch vụ công trực tuyến một phần 16 thủ tục; dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến 49 thủ tục. Từ ngày 12/7/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn chính thức đưa vào khai thác và sử dụng: “Dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe ô tô do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia”, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Ngành GTVT cũng đã chú trọng tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về chính quyền điện tử đảm bảo làm việc chuyên nghiệp trên môi trường mạng; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng chính quyền điện tử.

Để tiếp tục thực hiện chiến lược chuyển đổi số, Sở GTVT cũng đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Kế hoạch hướng đến mục tiêu tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, cở sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa đơn vị với các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh và các đơn vị có liên quan. Phát triển dữ liệu số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; chuyển đổi nhận thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền số, góp phần từng bước hình thành công dân số, xã hội số gắn với công tác đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số.

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT đảm bảo hiện đại, đồng bộ, tập trung phát triển nguồn nhân lực CNTT, nâng cao kỹ năng ứng dụng và phát triển CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan. Duy trì tốt chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở.

Các nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phải thực hiện nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo hiệu quả; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; thay đổi lề lối, cách thức làm việc từ môi trường truyền thống sang sử dụng các ứng dụng trực tuyến./.

Xem thêm