Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 01/3, tại tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2023, các hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc được triển khai đúng quy định, bám sát hướng dẫn của Trung ương, như: Xây dựng kế hoạch hoạt động; ký kết giao ước thi đua; xây dựng bảng tiêu chí chấm điểm; trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua… góp phần quan trọng trong việc định hướng hoạt động trong công tác thi đua, khen thưởng.

Các cụm, khối thi đua, cơ quan, đơn vị tại mỗi tỉnh đều tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các đơn vị đã thực hiện tốt việc đăng ký chỉ tiêu thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua, bám sát nội dung phát động thi đua của tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể để tổ chức thực hiện. Chất lượng công tác khen thưởng dần được nâng cao, bám sát các tiêu chuẩn theo quy định; việc bình xét, suy tôn đề nghị các hình thức khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, chính xác, công khai, khách quan. Công tác khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng cho người lao động, người trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng hơn.

Năm 2024, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tiếp tục chú trọng đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội... Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”. Đẩy mạnh công tác nhân rộng các phong trào thi đua, các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, các sáng kiến, điển hình tiên tiến...

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận kết quả mà các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã đạt được trong thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện tốt hơn trong năm 2024, gồm: Triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, tổ chức, đoàn thể, cá nhân. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ gắn với phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến tích cực đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương... Cùng với đó, tăng cường phổ biến các phong trào thi đua, các mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, cách làm hay sáng tạo, các điển hình tiên tiến giữa các địa phương để trao đổi kinh nghiệm, học tập và nhân rộng trong Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

Tại hội nghị, 22 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác triển khai hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2023 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Tại hội nghị, 22 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác triển khai hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2023 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã tặng Bằng khen cho 22 cá nhân "Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác triển khai hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc" năm 2023.

Lãnh đạo các tỉnh Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc ký giao ước thi đua năm 2024.

Lãnh đạo các tỉnh Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc ký giao ước thi đua năm 2024.

Hội nghị thống nhất bầu tỉnh Tuyên Quang làm Cụm trưởng, bầu tỉnh Hòa Bình làm Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2024. Tổ chức phát động và ký giao ước thi đua năm 2024./.

Xem thêm