Đại hội Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn

Ngày 30/6, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Ngày 30/6, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Ban Chi ủy khóa mới ra mắt Đại hội.
Ban Chi ủy khóa mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã dành thời gian thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết của Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình bầu cử trong Đảng, Đại hội đã bầu 03 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ vào Chi ủy khóa mới. Đồng chí Lê Dược Trung- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trần Quốc Lập (UBKT Tỉnh ủy)

Xem thêm