Đại hội Chi hội Luật gia Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2024 – 2029

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Ngày 10/6, Chi hội Luật gia Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 -2029. 

z5528605633896_3ff8c5907468d616198ba9d924a71ec0.jpg
Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nông Đình Nhạ, Ủy viên TW Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn.

Trong nhiệm kỳ vừa qua Chi hội Luật gia Ban Nội chính Tỉnh ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai, thực hiện công tác Hội, đạt được những kết quả tích cực.

Chi hội thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Các hội viên tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Luật; tích cực đề xuất với lãnh đạo Ban tham mưu tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch công tác để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Ban Chấp hành Chi hội kịp thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới...

Với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội Luật gia Ban Nội chính Tỉnh ủy và một số hội viên đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Ban Nội chính Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 03 vị; Luật gia Nông Quốc Chài, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu là Chi hội trưởng; Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Xem thêm