Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn

Sáng 11/9, Ban Vận động thành lập Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu thành lập “Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh” thành phố Bắc Kạn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Sáng 11/9, Ban Vận động thành lập Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu thành lập “Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh” thành phố Bắc Kạn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

BCH
Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn -đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn, tiền thân là Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn thành phố Bắc Kạn được thành lập năm 2012. Quá trình hoạt động của Ban Liên lạc gắn với nhiều ý nghĩa thiết thực, như: Cuộc vận động nghĩa tình đồng đội giúp nhau hỗ trợ làm 5 nhà (mỗi nhà hỗ trợ 50 triệu đồng); lập quỹ hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn...qua đó đã thu hút, kết nạp được 134 hội viên

Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn lần thứ nhất đã thống nhất thông qua Điều lệ Hội, bầu ra Ban Chấp hành với 9 thành viên, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra. Đồng chí Vũ Xuân Dương được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn -đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới gồm một số mục tiêu cơ bản sau: Tập hợp và thu hút các chiến sĩ Trường Sơn gia nhập Hội; xây dựng và củng cố tổ chức Hội; tham mưu, phối hợp giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nhất là trong giải quyết tồn đọng về chế độ đối với người có công với cách mạng; giữ mối quan hệ gắn bó với Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức đoàn thể có liên quan trong và ngoài địa bàn.../.

Việt Bắc

Xem thêm